ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 77.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 72.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71.6 เงิน 11  
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66.2 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65.4 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 65.2 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.8 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 56.4 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 53.8 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 53.8 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 53.8 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 53.8 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 53.6 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 53.6 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนหมอนทองวิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 53.6 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 53.4 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 53.4 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 53.4 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 53 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 53 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 52.8 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 52.8 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 52.6 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 52.6 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 52.6 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 52.6 เข้าร่วม 33  
37 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 52.6 เข้าร่วม 33  
38 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 52.4 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 52.4 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 52 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 52 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 51.8 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 51.8 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 51.6 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 50.2 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 49.8 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 49 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 48.4 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน