หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 107 86 88.66% 7 7.22% 3 3.09% 1 1.03% 97
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 105 72 73.47% 15 15.31% 5 5.1% 6 6.12% 98
3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 80 58 77.33% 11 14.67% 0 0% 6 8% 75
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 73 50 75.76% 6 9.09% 4 6.06% 6 9.09% 66
5 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 59 36 65.45% 12 21.82% 3 5.45% 4 7.27% 55
6 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 91 35 47.3% 17 22.97% 11 14.86% 11 14.86% 74
7 โรงเรียนวัดสิงห์ 71 30 52.63% 13 22.81% 4 7.02% 10 17.54% 57
8 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 55 25 55.56% 12 26.67% 3 6.67% 5 11.11% 45
9 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 47 21 48.84% 11 25.58% 3 6.98% 8 18.6% 43
10 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 50 20 47.62% 11 26.19% 3 7.14% 8 19.05% 42
11 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 44 20 52.63% 7 18.42% 2 5.26% 9 23.68% 38
12 โรงเรียนสาครพิทยาคม 42 12 35.29% 11 32.35% 1 2.94% 10 29.41% 34
13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 18 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 17 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 18 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล โทร 0865921525 email krooparinya@gmail.com
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม สพม.5 ชัยนาท
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]