หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 105 263 157
2 002 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 17 28 24
3 003 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 107 271 150
4 005 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 18 60 30
5 007 โรงเรียนวัดสิงห์ 71 130 77
6 008 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 50 105 63
7 009 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 55 143 86
8 010 โรงเรียนสาครพิทยาคม 42 83 54
9 012 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 80 189 121
10 013 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 91 246 112
11 011 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 47 112 65
12 016 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 59 136 69
13 004 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 44 72 45
14 015 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 18 40 31
15 014 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 10 16 12
16 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 73 220 135
รวม 887 2114 1231
3345

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล โทร 0865921525 email krooparinya@gmail.com
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม สพม.5 ชัยนาท
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]