หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 191 1.300 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 3
2 192 1.400 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 2
3 199 2.200 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 0
4 642 2.300 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 2
5 202 3.100 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
6 203 3.200 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 2
7 206 4.101 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
8 207 4.102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
9 625 4.201 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
10 626 4.202 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
11 330 5.101 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
12 331 5.102 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
13 332 5.201 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
14 333 5.202 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
15 334 5.301 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
16 335 5.302 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
17 336 5.401 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
18 337 5.402 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล โทร 0865921525 email krooparinya@gmail.com
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม สพม.5 ชัยนาท
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]