หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 282 1.100 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
2 283 1.200 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
3 284 2.101 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
4 285 2.102 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
5 621 2.201 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
6 622 2.202 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
7 286 3.100 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
8 287 3.200 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
9 288 4.100 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
10 289 4.200 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล โทร 0865921525 email krooparinya@gmail.com
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม สพม.5 ชัยนาท
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]