สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.92 ทองแดง 6 1. เด็กชายธงชัย  มาทับพงษ์
2. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ปั่นเนตร
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เป็นการ
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
2. นางประภา  พูลวงศ์