สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวฤทัยรัตน์  อุ้ยนอง
 
1. นายจรรยงค์  พุ่มมูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 8 1. นางสาวนุชสรา  ภารวิจิตร
2. นางสาววรัญญา  คำศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  คีรี
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
2. นายปรีชา  ตุ้มโท