สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธิรา  ทับโพธิ์
 
1. นางสาวประจิม  ทองนาค
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แจ่มสว่าง
2. เด็กหญิงธิติกา  มายา
3. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มีเปรม
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์   ศรีบุญ
2. นางนุสรา  เหลืองศุภบูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิณณภา  สิทธิชัย
2. เด็กชายศรันย์  กันถาด
 
1. นางสาวนิตยา  รอดนวล
2. ดร.จักกฤช  ตรีวิชา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.83 เงิน 11 1. เด็กชายธนคร  คำเสียง
2. เด็กชายวิทวัฒน์  แขกอ่อน
 
1. นางสาวยุพิน  มีโพธิ์
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ