สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัชนีกร  กันเชิงกล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงเรือง
 
1. นางสาวสุชญาดา  แสงเงิน
2. นายจักกฤช   ตรีวิชา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุดเขต  รอดเหลือ
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  กล่ำเพ็ง
 
1. นางสาวยุพิน  มีโพธิ์
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ