สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  เสาน่วม
 
1. นางสาวอุมาพร  คะระนันท์
2. นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นายธเนศ  ไม้คำ
2. นางสาววัลย์ลิยา  เกตุพร
 
1. นายก้าน  เทียมโคกกรวด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวันดี  สุขพัฒน์
 
1. นายนิติพล  สดรัมย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 9 1. นายขรรคชัย  ชะเอม
2. นางสาววีรยา  กระแสสินธ์ุ
 
1. นายนิติพล  สดรัมย์