สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอุษา  เอี่ยมยอด
 
1. นางสาวอุบล  มะนาวหวาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวเกล็ดเพชร  ศิลาอ่อน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นายคมกฤษณ์  กลิ่นละออ
2. นางสาวนัทริกา  อ่องลออ
 
1. นายวีระ  ศรีบวรประเสริฐ
2. นางกรุณา  ศรีบวรประเสริฐ