สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสมัชญา   คำมุงคุล
2. นางสาวอัจฉรา  สังข์น้อย
 
1. นางเพ็ญพรรณี  สุวรรณาลัย
2. นางเกตุกนก  สุขสำราญ