สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวปวีณา  ดวงจินดา
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 8 1. นางสาวสุธาทิพย์  พระศรี
 
1. นางมยุรีย์  ใจแสน