สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาววราภรณ์  บุญจู๋
 
1. นางอัมราภรณ์  อยู่ชา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวณัฐชยา  แท่นขำ
2. นางสาวนรกมล  พึ่งมาก
3. นายวีรภัทร  หลิ่มแก้ว
 
1. นางคารมณ์  จงจงประเสริฐ
2. นายกิตติ  แสงสุวรรณ