สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายอนุสรณ์  นาทิพย์
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  จงสัมฤทธิ์ดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.08 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนสิน  ม่วงงาม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ  ไม้ตะเภา
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงรัตนศิริ  คงแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราวรรณ  แก้วม่วง
2. เด็กหญิงไอลดา  เรืองครุฑ
 
1. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง