สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุขฤทัย  เที่ยงจิต
 
1. นางพัชรี  คำแก้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวขวัญนภา   ทวีเขตกิจ
2. นางสาวสายฝน  เพิ่มสมบัติ
 
1. นายสามารถ  ฮวบสวรรค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเพชรศรี  พันตา
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธีระพงษ์  เสี่ยนจัตุรัส
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมุกตาภา  วัฒนเขตกรณ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 6 1. นางสาวน้ำทิพย์  สายสุพรรณ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธวัชชัย  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
2. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 10 1. นายสุริยา  พรมน้อย
2. นายเมธา  หลำชัย
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
2. นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ