หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 13 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 13 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 13 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด (1) 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด(2) 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (2) 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 13 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 13 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดรับรายงานตัว ไม่เกิน 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ:นายสุทัศน์ ไคลมี โทร 08-9220-7758 อีเมล์ k_sutatklai@hotmail.co.th ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]