หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ญสส. ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเจ้าคุณสนั่นปัญญาธโร 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ม.1-ม.3 แข่งก่อน ต่อด้วย ม.4-ม.6 (แต่งเพลงที่ห้อง 331,332,333 นำเสนอห้องเจ้าคุณสนั่นฯ)
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ญสส. ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเจ้าคุณสนั่นปัญญาธโร 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ม.1-ม.3 แข่งก่อน ต่อด้วย ม.4-ม.6 (แต่งเพลงที่ห้อง 344,345,346 นำเสนอที่ห้องเจ้าคุณสนั่นฯ)
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ภปร. ชั้น 4 ห้อง 142, 143, 144, 145 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ภปร. ชั้น 4 ห้อง 146, 147, 148, 149 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ญสส. ชั้น 3 ห้อง 335 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ม.1-ม.3 แข่งก่อน ต่อด้วย ม.4-ม.6
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ญสส. ชั้น 3 ห้อง 335 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ม.1-ม.3 แข่งก่อน ต่อด้วย ม.4-ม.6
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ภปร. ชั้น 1 ห้อง หอประชุมอาคารภปร. 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ละครคุณธรรมแข่งก่อนและต่อด้วยละครประวัติศาสตร์
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ภปร. ชั้น 1 ห้อง หอประชุมอาคารภปร. 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ละครคุณธรรมแข่งก่อนและต่อด้วยละครประวัติศาสตร์
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ภปร. ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ญสส. ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคารหลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 221 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี อาคารหลวงปู่ดี ชั้น 2 ห้อง 226 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี โบสถ์วัดเทวสังฆาราม ห้อง โบสถ์วัดเทวสังฆาราม 13 พ.ย. 2557 09.00 - เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ:นายสุทัศน์ ไคลมี โทร 08-9220-7758 อีเมล์ k_sutatklai@hotmail.co.th ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]