หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี นางสาวมัยลา ศรีโมรา  
2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ท่ามะกา นายนิพนธ์ สำแดงเดช  
3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ท่าม่วง นางนุชนารถ สอนสง  
4 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 32 ถนนแสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายคติ หงษ์วิไล  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี นางธิดา ภูมิอุไร  
6 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เมืองกาญจนบุรี นางสุปรียา เย็นเยือก  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่สุทัศน์ ไคลมี โทร 08-9220-7758 อีเมล์ k_sutatklai@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]