หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 -14 เดือน .พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 423-424 14 พ.ย. 2557 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา08.00-08.30น เข้าสาย20นาทีถือว่าสละสิทธิ์
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412-413 14 พ.ย. 2557 09.00-17.00 รายงานตัวเวลา08.00-08.30น เข้าสาย10นาทีถือว่าสละสิทธิ์
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้องPB ห้อง ห้องPB 14 พ.ย. 2557 09.00-17.00 รายงานตัวเวลา08.00-08.30น
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง Elearning ห้อง ห้อง Elearning 14 พ.ย. 2557 09.00-17.00 รายงานตัวเวลา08.00-08.30น
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร5 ห้อง ห้องTO BE 14 พ.ย. 2557 09.00-17.00 รายงานตัวเวลา08.00-08.30น
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง Elearning ห้อง ห้อง Elearning 14 พ.ย. 2557 09.00-17.00 รายงานตัวเวลา08.00-08.30น
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ห้อง คอม1-2 (542-543) 14 พ.ย. 2557 09.00-17.00 รายงานตัวเวลา08.00-08.30น
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร5 ห้อง คอม3-4 (544-545) 14 พ.ย. 2557 09.00-17.00 รายงานตัวเวลา08.00-08.30 น เข้าห้องเวลา08.45น
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 14 พ.ย. 2557 09.00-10.30 รายงานตัวเวลา08.00-08.30น
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 14 พ.ย. 2557 13.00-14.30 รายงานตัวเวลา12.00-12.30น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่สุทัศน์ ไคลมี โทร 08-9220-7758 อีเมล์ k_sutatklai@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]