หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 -14 เดือน .พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง เจ้าคุณปัญญา 13 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง เจ้าคุณปัญญา 14 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 10022-10025 13 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 1 13 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 1 13 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 1 ห้อง อาคารศูนย์กีฬา 13 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 1 ห้อง อาคารศูนย์กีฬา 13 พ.ย. 2557 09.00 - 16.30 ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่สุทัศน์ ไคลมี โทร 08-9220-7758 อีเมล์ k_sutatklai@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]