หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 -14 เดือน .พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ประชุม 1 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ประชุม 1 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 552 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 552 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง SEAR 1 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง SEAR 1 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 551 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 555 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 556 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00 รายงานตัวก่อน 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่สุทัศน์ ไคลมี โทร 08-9220-7758 อีเมล์ k_sutatklai@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]