หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 50 101 66
2 002 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 100 244 155
3 003 โรงเรียนประชามงคล 102 238 156
4 005 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 62 107 87
5 006 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 69 153 97
6 004 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 81 166 120
รวม 464 1009 681
1690

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่สุทัศน์ ไคลมี โทร 08-9220-7758 อีเมล์ k_sutatklai@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]