หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย..
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 339 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 338 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง IT 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 13 พ.ย. 2557 09.00 รายงานตัว08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 0865257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]