หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย..
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย บริเวณทิศเหนือสนามบาสเกตบอล ชั้น สนามหญ้า ห้อง สนาม 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวต่อคณะกรรมการ
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 13 พ.ย. 2557 ไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง แนะแนว2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-09.30 รายงานตัวต่อคณะกรรมการ
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง แนะแนว2 13 พ.ย. 2557 09.30-12.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 13 พ.ย. 2557 ไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง แนะแนว1 13 พ.ย. 2557 09.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ 13 พ.ย. 2557 09.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ 13 พ.ย. 2557 09.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ 13 พ.ย. 2557 09.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ 13 พ.ย. 2557 09.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
ให้ สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
ให้ สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
ให้ สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
ให้ สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
ให้ สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
ให้ สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
ให้ สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
ให้ สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 0865257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]