หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย..
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 1 13 พ.ย. 2557 09.00-15.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 7
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 4 14 พ.ย. 2557 09.00-15.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 4 14 พ.ย. 2557 09.00-15.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 พ.ย. 2557 13.00-15.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 7
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 7
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 4 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 4 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.30 GH RAM 2.00 GB ระบบ Windows 7
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 3 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 7
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 4 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2557 13.00-15.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2557 13.00-15.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์ 1 14 พ.ย. 2557 09.00-15.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 3.40 GH RAM 4.00 GB ระบบ Windows 7


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 0865257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]