หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย..
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 543 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 531 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น3 ห้อง 532 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น3 ห้อง 536 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 544 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย หอประชุมภูมมสโร 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย หอประชุมภูมมสโร 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 541 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 542 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น3 ห้อง 537 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 547 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 546 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00 กรรมการ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัด


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 0865257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]