หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 98 62 68.13% 15 16.48% 9 9.89% 5 5.49% 91
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 104 60 65.22% 17 18.48% 9 9.78% 6 6.52% 92
3 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 68 53 89.83% 5 8.47% 0 0% 1 1.69% 59
4 โรงเรียนพระนารายณ์ 79 41 56.16% 16 21.92% 6 8.22% 10 13.7% 73
5 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 80 35 48.61% 16 22.22% 9 12.5% 12 16.67% 72
6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 73 30 46.15% 14 21.54% 7 10.77% 14 21.54% 65
7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 80 26 37.68% 20 28.99% 11 15.94% 12 17.39% 69
8 โรงเรียนปิยะบุตร์ 72 24 42.86% 15 26.79% 9 16.07% 8 14.29% 56
9 โรงเรียนดงตาลวิทยา 58 21 39.62% 12 22.64% 6 11.32% 14 26.42% 53
10 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 46 21 47.73% 11 25% 2 4.55% 10 22.73% 44
11 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 50 21 51.22% 10 24.39% 3 7.32% 7 17.07% 41
12 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 47 21 63.64% 5 15.15% 3 9.09% 4 12.12% 33
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 28 17 70.83% 4 16.67% 1 4.17% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 33 15 50% 7 23.33% 3 10% 5 16.67% 30
15 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 35 13 39.39% 12 36.36% 4 12.12% 4 12.12% 33
16 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 26 9 34.62% 8 30.77% 4 15.38% 5 19.23% 26
17 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 18 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
18 โรงเรียนพระวรสาร 20 7 35% 8 40% 1 5% 4 20% 20
19 โรงเรียนสุวัฒนบดี 9 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 0865257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]