หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 98 224 148
2 007 โรงเรียนดงตาลวิทยา 58 136 78
3 008 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 80 158 105
4 011 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 18 53 32
5 012 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 46 95 70
6 014 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 104 227 154
7 013 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 33 73 53
8 015 โรงเรียนปิยะบุตร์ 72 148 89
9 016 โรงเรียนพระนารายณ์ 79 167 113
10 018 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 68 190 99
11 003 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 73 128 82
12 004 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 50 115 84
13 005 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 80 170 104
14 002 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 26 64 31
15 023 โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา 0 0 0
16 017 โรงเรียนพระวรสาร 20 40 20
17 019 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 47 109 62
18 021 โรงเรียนสุวัฒนบดี 9 28 16
19 022 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 35 72 53
20 009 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ 0 0 0
21 010 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 0 0 0
22 001 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0 0 0
23 020 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 28 38 31
รวม 1024 2235 1424
3659

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 0865257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]