หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 เพชรชัยบาดาล 13 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 เพชรชัยบาดาล 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 305 13 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 305 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 13 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เวทีสนามเปตอง 13 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เวทีสนามเปตอง 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 302 13 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาคาร 3 ห้อง 302 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอชัยบาดาล 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่หอประชุมอำเภอชัยบาดาล เวลา 08.30 - 09.00 น.
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอชัยบาดาล 14 พ.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่หอประชุมอำเภอชัยบาดาล เวลา 08.30 - 09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์ โทร ๐๘๖๐๙๕๕๖๖๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]