หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 108 76 73.08% 18 17.31% 7 6.73% 3 2.88% 104
2 โรงเรียนพัฒนานิคม 123 54 50% 28 25.93% 15 13.89% 11 10.19% 108
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 87 42 57.53% 21 28.77% 6 8.22% 4 5.48% 73
4 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 103 39 45.35% 26 30.23% 11 12.79% 10 11.63% 86
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 73 32 54.24% 10 16.95% 13 22.03% 4 6.78% 59
6 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 76 31 46.27% 14 20.9% 14 20.9% 8 11.94% 67
7 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 85 30 39.47% 27 35.53% 11 14.47% 8 10.53% 76
8 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 77 30 47.62% 15 23.81% 9 14.29% 9 14.29% 63
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 86 26 40.63% 17 26.56% 10 15.63% 11 17.19% 64
10 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 77 24 40% 15 25% 9 15% 12 20% 60
11 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 79 21 34.43% 15 24.59% 14 22.95% 11 18.03% 61
12 โรงเรียนยางรากวิทยา 73 18 32.73% 21 38.18% 11 20% 5 9.09% 55
13 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 70 11 26.83% 14 34.15% 6 14.63% 10 24.39% 41
14 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 51 10 22.22% 21 46.67% 7 15.56% 7 15.56% 45
15 โรงเรียนขุนรามวิทยา 35 9 28.13% 7 21.88% 8 25% 8 25% 32
16 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 29 7 25% 7 25% 8 28.57% 6 21.43% 28
17 โรงเรียนสัตยาไส 30 7 26.92% 5 19.23% 6 23.08% 8 30.77% 26
18 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 19 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 5 31.25% 16
19 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 22 4 20% 10 50% 1 5% 5 25% 20
20 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 20 4 21.05% 7 36.84% 3 15.79% 5 26.32% 19
21 โรงเรียนสร้างพัฒนา 19 4 22.22% 2 11.11% 5 27.78% 7 38.89% 18
22 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 16 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์ โทร ๐๘๖๐๙๕๕๖๖๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]