หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 16 37 18
2 011 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 19 44 31
3 010 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 51 104 73
4 001 โรงเรียนขุนรามวิทยา 35 59 49
5 005 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 103 239 164
6 006 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 108 285 161
7 007 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 77 157 110
8 012 โรงเรียนพัฒนานิคม 123 280 155
9 014 โรงเรียนยางรากวิทยา 73 150 109
10 016 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 70 223 124
11 017 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 77 146 108
12 021 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 85 161 127
13 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 73 163 117
14 003 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 76 186 114
15 002 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 79 249 105
16 008 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 22 40 25
17 018 โรงเรียนสร้างพัฒนา 19 36 29
18 019 โรงเรียนสัตยาไส 30 43 30
19 020 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 20 35 21
20 022 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 87 159 127
21 013 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 29 50 41
22 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 86 157 99
รวม 1358 3003 1937
4940

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์ โทร ๐๘๖๐๙๕๕๖๖๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]