หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดนนทบุรี)
ระหว่าง วันที่ 1-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รอบแรกห้องโสตทัศนศึกษา รอบสองที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302-2304 4 พ.ย. 2557
5 พ.ย. 2557
08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 วันที่ 5 พ.ย. 57 แข่งเฉพาะทีมที่ผ่านรอบแรก
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รอบแรก ห้องโสตทัศนศึกษา รอบที่สองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302-2304 4 พ.ย. 2557
5 พ.ย. 2557
08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 วันที่ 5 พ.ย. 57 แข่งเฉพาะทีมที่ผ่านรอบแรก
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 5 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา08.00-08.30
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 0 ลงทะเบียนเวลา08.00-08.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 5 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หอประชุม ชั้น 3 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หอประชุม ชั้น 3 5 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2402 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2404 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและบริเวณโดมอาคาร 2 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและบริเวณโดมอาคาร 2 4 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอารีรัตน์ พูลหอม โทร. 0888937563 E-mail: maisai1@hotmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]