หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดนนทบุรี)
ระหว่าง วันที่ 1-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 523 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 8 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 8 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง พัฒนาสื่อ 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง พัฒนาสื่อ 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 84 ปี ชั้น 3 ห้อง หอประชุมอาคาร 84 ปี 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ลานเอนกประสงค์ ห้อง ลานเอนกประสงค์ 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 84 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้องรับรองชั้น 3 อาคาร 84 ปี 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 84 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้องรับรองชั้น 3 อาคาร 84 ปี 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 1 17 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอารีรัตน์ พูลหอม โทร. 0888937563 E-mail: maisai1@hotmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]