หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 149 81 59.56% 33 24.26% 10 7.35% 12 8.82% 136
2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 134 66 51.97% 38 29.92% 15 11.81% 8 6.3% 127
3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 115 65 57.02% 27 23.68% 14 12.28% 8 7.02% 114
4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 114 54 52.94% 18 17.65% 18 17.65% 12 11.76% 102
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 104 51 52.04% 22 22.45% 15 15.31% 10 10.2% 98
6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 98 39 41.05% 38 40% 9 9.47% 9 9.47% 95
7 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 83 36 45.57% 24 30.38% 7 8.86% 12 15.19% 79
8 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 90 29 37.66% 20 25.97% 15 19.48% 13 16.88% 77
9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 75 28 39.44% 13 18.31% 17 23.94% 13 18.31% 71
10 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 70 23 34.33% 25 37.31% 9 13.43% 10 14.93% 67
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 30 7 38.89% 4 22.22% 5 27.78% 2 11.11% 18
12 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอารีรัตน์ พูลหอม โทร. 0888937563 E-mail: maisai1@hotmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]