หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 70 189 105
2 003 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 90 236 133
3 004 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 75 181 104
4 006 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 83 198 124
5 007 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 134 364 210
6 008 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 114 300 165
7 010 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 115 333 174
8 001 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 149 395 228
9 002 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 104 261 150
10 005 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 98 202 129
11 015 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 0 0 0
12 014 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 0 0 0
13 012 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 0 0 0
14 009 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 30 53 44
15 017 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 4 9 7
รวม 1066 2721 1573
4294

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอารีรัตน์ พูลหอม โทร. 0888937563 E-mail: maisai1@hotmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]