หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดนนทบุรี)

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 ห้องเยอรมัน 13 พ.ย. 2557 07.30-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 ห้องเยอรมัน 14 พ.ย. 2557 07.30-12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 13 พ.ย. 2557 08.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 14 พ.ย. 2557 08.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องERIC 13 พ.ย. 2557 07.30-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องERIC 14 พ.ย. 2557 07.30-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ห้องเรียนสีเขียว ห้อง ห้องICT 13 พ.ย. 2557 08.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ห้องเรียนสีเขียว ห้อง ห้อง ICT 14 พ.ย. 2557 08.00-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2557 08.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2557 08.00-12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องธงชัย เย็นประเสริฐ 12 พ.ย. 2557 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 ให้รายงานตัวก่อน 30 นาที
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เบญจฉัตร ชั้น 1 ห้อง อำนวยการ 11 พ.ย. 2557 08.30-10.00 1.เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น. 2. ประชุมชี้แจงการแข่งขันเวลา 8.00 - 8.30 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เบญจฉัตร ชั้น 1 ห้อง อำนวยการ 11 พ.ย. 2557 10.30-12.00 1.เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น. 2. ประชุมชี้แจงการแข่งขันเวลา 8.00 - 8.30 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เบญจฉัตร ชั้น 3 ห้อง 1302 11 พ.ย. 2557 8.30-10.00 1.เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น. 2. ประชุมชี้แจงการแข่งขันเวลา 8.00 - 8.30 น.
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เบญจฉัตร ชั้น 3 ห้อง 1302 11 พ.ย. 2557 10.30-12.00 1.เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น. 2. ประชุมชี้แจงการแข่งขันเวลา 8.00 - 8.30 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 13 พ.ย. 2557 08.00-11.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 13 พ.ย. 2557 08.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]