หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 129 84 70% 23 19.17% 7 5.83% 6 5% 120
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 114 82 77.36% 18 16.98% 3 2.83% 3 2.83% 106
3 โรงเรียนปากเกร็ด 101 56 58.33% 21 21.88% 7 7.29% 12 12.5% 96
4 โรงเรียนบางบัวทอง 96 53 58.24% 25 27.47% 5 5.49% 8 8.79% 91
5 โรงเรียนไทรน้อย 88 37 56.92% 11 16.92% 6 9.23% 11 16.92% 65
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 89 31 36.47% 24 28.24% 12 14.12% 18 21.18% 85
7 โรงเรียนชลประทานวิทยา 67 23 41.07% 17 30.36% 8 14.29% 8 14.29% 56
8 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 74 19 31.15% 20 32.79% 9 14.75% 13 21.31% 61
9 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 84 18 24% 30 40% 9 12% 18 24% 75
10 โรงเรียนราษฎร์นิยม 66 12 21.82% 17 30.91% 12 21.82% 14 25.45% 55
11 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 53 10 23.26% 13 30.23% 9 20.93% 11 25.58% 43
12 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 35 8 29.63% 9 33.33% 7 25.93% 3 11.11% 27
13 โรงเรียนพิชญศึกษา 46 7 17.5% 14 35% 4 10% 15 37.5% 40
14 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 13 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 12
15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 10 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
16 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 54 1 2.44% 12 29.27% 16 39.02% 12 29.27% 41
18 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 27 1 3.85% 8 30.77% 7 26.92% 10 38.46% 26
19 โรงเรียนบี เอฟ เอส 14 0 0% 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 13
20 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 13 0 0% 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 9
21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 34 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
22 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]