หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 129 317 200
2 008 โรงเรียนบางบัวทอง 96 228 131
3 009 โรงเรียนปากเกร็ด 101 228 155
4 013 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 74 157 108
5 014 โรงเรียนราษฎร์นิยม 66 149 85
6 015 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 114 309 186
7 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 89 230 118
8 012 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 84 202 111
9 005 โรงเรียนไทรน้อย 88 178 128
10 001 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 53 125 78
11 002 โรงเรียนชลประทานวิทยา 67 160 113
12 023 โรงเรียนญานีอุ้ลอิควาน 0 0 0
13 022 โรงเรียนญาโณทัย 0 0 0
14 025 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 3 7 4
15 026 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 35 65 36
16 035 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 27 73 47
17 027 โรงเรียนบี เอฟ เอส 14 21 14
18 010 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 7 15 7
19 028 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 54 141 65
20 011 โรงเรียนพิชญศึกษา 46 82 67
21 031 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 0 0 0
22 016 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 10 10 10
23 024 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 34 64 44
24 033 โรงเรียนอัมพรไพศาล 0 0 0
25 003 โรงเรียนเซนฟรังค์ซีสเซเวียร์ 0 0 0
26 034 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 13 21 18
27 036 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 13 23 15
รวม 1217 2805 1740
4545

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]