หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.45 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.45 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.45 น.
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 - 435 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.45 น.
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.45 น.
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.45 น.
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.45 น.
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง สมุด 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.45 น.
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.45 น.
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โทรศัพท์ 081-1459668,089-9891986 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม.9 (นครปฐม เขต1)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]