หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุม 60 ปี 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุม 60 ปี 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 8 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โทรศัพท์ 081-1459668,089-9891986 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม.9 (นครปฐม เขต1)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]