หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 107 69 72.63% 12 12.63% 7 7.37% 7 7.37% 95
2 โรงเรียนราชินีบูรณะ 103 66 70.97% 14 15.05% 9 9.68% 4 4.3% 93
3 โรงเรียนคงทองวิทยา 132 61 54.46% 27 24.11% 13 11.61% 11 9.82% 112
4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 110 55 67.9% 18 22.22% 3 3.7% 5 6.17% 81
5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 118 50 47.17% 28 26.42% 12 11.32% 16 15.09% 106
6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 95 34 41.46% 21 25.61% 10 12.2% 17 20.73% 82
7 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 95 32 39.02% 23 28.05% 15 18.29% 12 14.63% 82
8 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 69 26 44.83% 16 27.59% 11 18.97% 5 8.62% 58
9 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 66 18 36.73% 11 22.45% 9 18.37% 11 22.45% 49
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 57 18 42.86% 7 16.67% 7 16.67% 10 23.81% 42
11 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 50 17 36.96% 13 28.26% 7 15.22% 9 19.57% 46
12 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 57 14 34.15% 9 21.95% 8 19.51% 10 24.39% 41
13 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 44 12 32.43% 5 13.51% 8 21.62% 12 32.43% 37
14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 57 11 24.44% 14 31.11% 10 22.22% 10 22.22% 45
15 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 46 11 28.21% 8 20.51% 11 28.21% 9 23.08% 39
16 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 22 4 21.05% 5 26.32% 5 26.32% 5 26.32% 19
17 โรงเรียนบำรุงวิทยา 24 3 15.79% 5 26.32% 4 21.05% 7 36.84% 19
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 44 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โทรศัพท์ 081-1459668,089-9891986 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม.9 (นครปฐม เขต1)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]