หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 69 218 107
2 013 โรงเรียนคงทองวิทยา 132 323 209
3 014 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 46 93 67
4 001 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 110 267 157
5 004 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 57 146 83
6 011 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 118 348 190
7 003 โรงเรียนราชินีบูรณะ 103 348 150
8 007 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 95 226 148
9 005 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 95 190 119
10 012 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 50 130 84
11 006 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 22 54 36
12 009 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 107 265 149
13 008 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 57 114 74
14 016 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 66 145 93
15 015 โรงเรียนบำรุงวิทยา 24 41 31
16 019 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0
17 017 โรงเรียนพาณิชยการและมัธยมศึกษานครปฐม 0 0 0
18 020 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 44 73 59
19 021 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 44 58 47
20 018 โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0
21 022 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0 0 0
22 023 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 0 0
23 024 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 57 132 82
รวม 1298 3171 1885
5056

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โทรศัพท์ 081-1459668,089-9891986 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม.9 (นครปฐม เขต1)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]