หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 282 1.100 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
2 283 1.200 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
3 284 2.101 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
4 285 2.102 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
5 621 2.201 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
6 622 2.202 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
7 286 3.100 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
8 287 3.200 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
9 288 4.100 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
10 289 4.200 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โทรศัพท์ 081-1459668,089-9891986 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม.9 (นครปฐม เขต1)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]