หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 3 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 3 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 3 ห้อง 10 8 พ.ย. 2557
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 3 ห้อง 11 8 พ.ย. 2557
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 1 ห้อง มินิเทียร์เตอร์ 8 พ.ย. 2557
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 1 ห้อง มินิเทียร์เตอร์ 8 พ.ย. 2557
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 3 ห้อง 7 8 พ.ย. 2557
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 3 ห้อง 8 8 พ.ย. 2557
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 2 ห้อง 5 8 พ.ย. 2557
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5 ชั้น 2 ห้อง 4 8 พ.ย. 2557
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ห้อง พุทธรักษา 8 พ.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 089-6125800
อีเมลล์ t31683@kc.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]