หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 131 83 70.94% 20 17.09% 9 7.69% 5 4.27% 117
2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 115 80 75.47% 18 16.98% 6 5.66% 2 1.89% 106
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 106 79 79.8% 13 13.13% 4 4.04% 3 3.03% 99
4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 125 62 59.62% 24 23.08% 15 14.42% 3 2.88% 104
5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 98 55 61.8% 23 25.84% 7 7.87% 4 4.49% 89
6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 93 48 53.33% 24 26.67% 10 11.11% 8 8.89% 90
7 โรงเรียนสามพรานวิทยา 92 43 53.75% 16 20% 16 20% 5 6.25% 80
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 95 37 44.05% 25 29.76% 9 10.71% 13 15.48% 84
9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 55 22 44% 13 26% 10 20% 5 10% 50
10 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 55 19 40.43% 15 31.91% 12 25.53% 1 2.13% 47
11 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 50 16 34.04% 8 17.02% 16 34.04% 7 14.89% 47
12 โรงเรียนสกลวิทยา 33 15 45.45% 10 30.3% 3 9.09% 5 15.15% 33
13 โรงเรียนสถาพรวิทยา 45 14 33.33% 12 28.57% 8 19.05% 8 19.05% 42
14 โรงเรียนนักบุญเปโตร 48 14 33.33% 9 21.43% 8 19.05% 11 26.19% 42
15 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 29 13 46.43% 10 35.71% 5 17.86% 0 0% 28
16 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 39 12 36.36% 4 12.12% 13 39.39% 4 12.12% 33
17 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 32 12 46.15% 3 11.54% 7 26.92% 4 15.38% 26
18 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 36 10 29.41% 7 20.59% 8 23.53% 9 26.47% 34
19 โรงเรียนบางเลนวิทยา 53 9 24.32% 8 21.62% 11 29.73% 9 24.32% 37
20 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 26 9 45% 4 20% 3 15% 4 20% 20
21 โรงเรียนเจี้ยนหัว 38 7 21.88% 7 21.88% 11 34.38% 7 21.88% 32
22 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 26 6 23.08% 7 26.92% 9 34.62% 4 15.38% 26
23 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 33 6 24% 5 20% 11 44% 3 12% 25
24 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 19 3 15.79% 6 31.58% 7 36.84% 3 15.79% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 089-6125800
อีเมลล์ t31683@kc.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]