หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 55 90 68
2 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 106 250 136
3 003 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 32 71 53
4 009 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 36 66 40
5 011 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 39 83 51
6 010 โรงเรียนบางเลนวิทยา 53 107 61
7 012 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 50 87 55
8 013 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 26 53 45
9 015 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 93 190 134
10 019 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 95 210 128
11 020 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 131 358 185
12 022 โรงเรียนสถาพรวิทยา 45 87 58
13 023 โรงเรียนสามพรานวิทยา 92 224 111
14 026 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 33 76 34
15 014 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 26 60 36
16 025 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 29 69 42
17 006 โรงเรียนนักบุญเปโตร 48 97 56
18 007 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 115 278 177
19 016 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ 0 0 0
20 017 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 55 119 70
21 018 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 98 262 122
22 021 โรงเรียนสกลวิทยา 33 77 43
23 024 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 125 355 212
24 004 โรงเรียนเจี้ยนหัว 38 92 47
25 005 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 0 0 0
26 008 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 19 42 27
รวม 1472 3403 1991
5394

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 089-6125800
อีเมลล์ t31683@kc.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]