หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สนามฟุตบอล ด้านทิศเหนือ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สนามฟุตบอล ด้านทิศใต้ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 13 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2557
6 ก.ย. 2557
09.00-16.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 13 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]