หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 6 ก.ย. 2557 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 6 ก.ย. 2557 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 6 ก.ย. 2557 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 6 ก.ย. 2557 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 6 ก.ย. 2557 09.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 6 ก.ย. 2557 09.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เวทีสวัสดิการ 6 ก.ย. 2557 09.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย หอประชุม2 6 ก.ย. 2557 09.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 6 ก.ย. 2557 09.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 6 ก.ย. 2557 09.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 6 ก.ย. 2557 09.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 6 ก.ย. 2557 09.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 6 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]