หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 6 ก.ย. 2557 09.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 6 ก.ย. 2557 09.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 6 ก.ย. 2557 09.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 6 ก.ย. 2557 09.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 6 ก.ย. 2557 09.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 6 ก.ย. 2557 09.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 ก.ย. 2557 09.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 6 ก.ย. 2557 09.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การงานฯ 6 ก.ย. 2557 09.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมประดู่แดง 6 ก.ย. 2557 09.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 6 ก.ย. 2557 09.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 6 ก.ย. 2557 09.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 6 ก.ย. 2557 09.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 6 ก.ย. 2557 09.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 6 ก.ย. 2557 09.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 6 ก.ย. 2557 09.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 6 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]